Biệt thự

Diện tích sử dụng: 239,5 - 334,5m²  
Tầng cao: 3 tầng  
Phòng ngủ 4  
Phòng khách 1  
Phòng sinh hoạt 1  
Phòng thờ 1  
Bếp 1  
Phòng ăn 1  
Kho 1  
Nhà xe 1  
Phòng gia nhân 1  
Nhà vệ sinh 5  

Mặt bằng

Phòng ngủ 1  
Phòng khách  1  
Phòng sinh hoạt 1  
Bếp 1  
Phòng ăn 1  
Kho 1  
Nhà để xe 1  
Phòng gia nhân 1  
Nhà vệ sinh 1  

Tầng 1
Phòng ngủ 3  
Phòng sinh hoạt 1  
Nhà vệ sinh 2  

Tầng 2
Phòng ngủ 1  
Phòng GYM 1  
Phòng thờ 1  
Nhà vệ sinh 2  

Tầng 3