Liên kế góc

Diện tích sử dụng: 201,9 – 253,8m²  
Tầng cao: 3 tầng  
Phòng ngủ 3  
Phòng khách 1  
Phòng sinh hoạt 1  
Phòng thờ  1  
Bếp 1  
Phòng ăn  1  
Kho 1  
Nhà xe 1  
Phòng gia nhân 1  
Nhà vệ sinh  4  

Mặt bằng

Phòng khách 1  
Sân phơi 1  
Bếp  1  
Phòng ăn  1  
Nhà để xe 1  
Nhà vệ sinh 1  

Tầng 1
Phòng ngủ 2  
Phòng sinh hoạt 1  
Nhà vệ sinh 2  

Tầng 2
Phòng ngủ 1  
Phòng thờ 1  
Nhà vê sinh 1  
Sân thượng 1  

Tầng 3