Liên kế vườn

Diện tích: 157,2 – 172,5m²
Tầng cao: 3 tầng
Phòng ngủ 3  
Phòng khách 1  
Phòng sinh hoạt 1  
Phòng thờ 1  
Bếp 1  
Phòng ăn 1  
Kho 1  
Nhà xe 1  
Phòng gia nhân 1  
Nhà vệ sinh 4  

Mặt bằng

Phòng khách 1  
Bếp 1  
Phòng ăn 1  
Kho 1  
Nhà để xe 1  
Phòng gia nhân 1  
Nhà vệ sinh 1  

Tầng 1
Phòng ngủ 3  
Phòng sinh hoạt 1  
Nhà vệ sinh 2  

Tầng 2
Phòng ngủ 1  
Phòng sinh hoạt 1  
Phòng thờ 1  
Nhà vệ sinh 1  

Tầng 3